Zpět
03.09.2019, Karel Hyťha

Projekt EU OPVVV s názvem VŠICHNI SPOLEČNĚ

Od 1. 9. 2019 vstupuje naše škola do nového projektu EU OPVVV s názvem VŠICHNI SPOLEČNĚ, který je spolufinancován Evropskou unií.

Aktivity projektu jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a vzájemného sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na rozvoj metod výuky s využitím ICT a na podporu projektového vyučování jak ve škole, tak mimo školu. Nadále pokračujeme v realizaci klubu zábavné logiky a deskových her a čtenářských klubů, které si naši žáci oblíbili.