Zpět
22.03.2024, Karel Hyťha

NPO - Digitalizace školy

Národní plán obnovy (NPO) České republiky je postaven na sedmi pilířích, a to na digitální transformaci, fyzické infrastruktuře a zelené tranzici, vzdělávání a trhu práce, institucích a regulaci a podpoře podnikání, výzkumu, vývoji a inovaci, zdraví a odolnosti obyvatel a RePoweru. Tyto priority jsou implementovány prostřednictvím komponent. Prostředky na realizaci NPO budou České republice poskytnuty z Evropské unie z fondu Next Generation prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility) a to v průběhu let 2021 - 2026.

Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení (tzv. digitální propasti).

MŠMT s využitím Národního plánu obnovy poskytne školám finanční prostředky na mobilní digitální technologie pro vytvoření tzv. mobiliáře, ze kterého bude škola znevýhodněným žákům zapůjčovat základní digitální vybavení (např. notebook, chromebook, tablet nebo software).

Opatření je určeno pro základní školy, střední školy a konzervatoře.

Záměrem je snížit nerovnosti mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením – prevence digitální propasti.