Zpět
08.06.2023, David Kadlec

Operační program Jan Amos Komenský

Název: Cesta za poznáním 

Evidenční číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005092 

Datum zahájení realizace projektu – 1.3. 2023  

Datum ukončení realizace projektu – 30.6. 2025 

Celková výše 3 229 632 Kč.   

V rámci projektu se zaměřujeme primárně na tyto oblasti:  

1. školní speciální pedagog (personální podpora) 

2. vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ 

3. vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK 

4. Podpora inovativního vzdělávání žáků v ZŠ a účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK 

5. Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ 

6. Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK 

Logo EU - Financováno EU (Dotace, eAGRI)MSMT logo bez textu, MŠMT ČR